พื้นฐาน(Basic)

วิธีต่อหัวแกสกับถังแกส
การเป่าลูกโป่ง 5 นิ้ว
การเป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว (ฮีเลี่ยม)
การเป่าลูกโป่งฟอยล์ (ลม)
การเป่าลูกโป่งฟอยล์ (แกสฮีเลี่ยม)
เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ยัดไส้ลูก 5 นิ้ว
เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ยัดไส้ลูก12 นิ้ว
เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ใส่กากเพชร
วิธีการพับพู่
การมัดริบบิ้นกับลูกโป่งฟอยล์
วิธีร้อยกระดาษ Happy Birthday
วิธีเป่าชุดลูกโป่ง Happy Birthday
วิธีติดข้อความบนลูกโป่งฟอยล์

แจ้งชำระเงิน

เพิ่มสินค้าลงตระกร้า
เรียบร้อยแล้วคะ