พื้นฐาน(Basic)

วิธีต่อหัวแกสกับถังแกส

การเป่าลูกโป่ง 5 นิ้ว

การเป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว (ฮีเลี่ยม)

การเป่าลูกโป่งฟอยล์ (ลม)

การเป่าลูกโป่งฟอยล์ (แกสฮีเลี่ยม)

เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ยัดไส้ลูก 5 นิ้ว

เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ยัดไส้ลูก12 นิ้ว

เป่าลูกโป่ง 12 นิ้ว ใส่กากเพชร

วิธีการพับพู่

การมัดริบบิ้นกับลูกโป่งฟอยล์

วิธีร้อยกระดาษ Happy Birthday

วิธีเป่าชุดลูกโป่ง Happy Birthday

วิธีติดข้อความบนลูกโป่งฟอยล์

แจ้งชำระเงิน

เพิ่มสินค้าลงตระกร้า
เรียบร้อยแล้วคะ